Zakres usług

Biuro inżynierskie ELPA Paweł Daszkiewicz świadczy usługi w zakresie:

 • wykonania projektów budowlanych i wykonawczych instalacji elektrycznych silno i słaboprądowych
 • wykonania projektów automatyki
 • pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych
 • doradztwa technicznego
 • opracowania raportów due diligence
 • wykonania pomiarów instalacji elektrycznych
 • badań termowizyjnych instalacji, urządzeń i elementów budowlanych
 • wykonania badań i opracowania raportów jakości zasilania obiektów
 • wykonania pomiarów analizatorem sieci
 • doboru układów kompensacji mocy biernej na podstawie pomiarów
 • montażu układów kompensacji mocy biernej